Ceny všech energií průběžně rostou a s technologickým pokrokem přichází šance. Tato příležitost dává domácnostem v rodinných domech možnost pokrýt si i větší část své potřeby energie pomocí vlastního zdroje. Obnovitelné zdroje energie, slunce, vzduch, země nebo vítr, jsou velice často vysoce ekologická řešení se stále vzrůstající návratností. O návratnosti rozhoduje cena energie a pořizovací cena zařízení po odečtení dotace.

Solární energie

Nejdostupnější zařízení s největším potenciálem pro vlastní výrobu elektrické energie jsou fotovoltaické panely na střeše rodinného domu. Pořízení sluneční elektrárny je jednoduché. Spotřebitel si vybere vhodného dodavatele solární elektrárny, a to podle referencí, ceny, blízkostí firmy pro případný servis, nebo nabízených záruk a parametrů. Instalační firma se snaží zákazníkovi vyjít s fotovoltaickou instalací maximálně vstříc a navrhuje takové řešení, které maximálně zužitkuje vyrobenou energii s ohledem na okolnosti v daném rodinném domě.

Dalšími důležitými okolnostmi pro návrh vhodného solárního řešení jsou velikost a orientace střechy, zastínění a pod. V současné době se příliš nevyplatí elektřinu dodávat zpět do sítě. Ekonomika sluneční elektrárny je především určena velikostí úspory za energii, kterou si zákazník nemusí nakoupit ze sítě. Toto je základní úvaha, která by měla určit, zda se fotovoltaická instalace vyplatí nebo ne.

Dotace na fotovoltaiku

Díky nové dotační podpoře, z programu Nová zelená úsporám, lze snížit návratnost investice do fotovoltaické elektrárny již k 7 letům. Kvalitní fotovoltaické komponenty mají garanci výkonu až 30 let. Životnost sluneční elektrárny je však i 45 let. Od doby pořízení solární elektrárna přispává do rodinného rozpočtu významnou úsporou. Podle velikosti fotovoltaického systému a typu využití to může být klidně 7 tisíc korun měsíčně. Této úspory lze dosáhnout v případě kdy solární elektřina slouží pro klimatizace, ohřev teplé vody a svícení… Vzhledem k současným nízkým cenám komponent a vysoké dotační podpoře si ji může dovolit většina domácností. Nejběžnější solární systémy pak přináší větší úsporu včetně záložní dodávky energie v případě výpadku veřejné rozvodné elektrické sítě.

Pro příklad: fotovoltaická elektrárna na rodinném domě o výkonu cca 5,5 kWp, která bývá využívána v běžných rodinných domech vás při dodání na klíč bude stát okolo 390 tisíc korun. Díky dotační podpoře z Nové zelené úsporám se poskytovaná dotace 200tis korun i více v závislosti na způsobu využití a vhodném řešení. Pořizovací cena potom vzhledem k rostoucí ceně energií je opravdu hodně zajímavá a návratnost pořizovací ceny se může přiblížit k 6 rokům.

Jakje to se solárními bateriemi?

Bateriové fotovoltaické systémy jsou u zájemců o vlastní výrobu solární energie stále ve větší oblíbě. Ročně na ně připadá většina z nových instalací. Vyšší výkon fotovoltaických panelů a akumulace do solární baterie se hodí také i v případě výpadku energie ze sítě, nebo při plánovaném pořízení elektromobilu a jeho nabíjení z přebytků. Tímto lze zvýšit svou nezávislost a může tak de facto jezdit na vlastní sluneční elektřinu.

Výhoda solárních baterií je taková, že se dobíjejí v době, kdy v domácnosti nebývá spotřeba, ale naopak výroba ze slunce je maximální. Ze solární baterie je pak možné si „vzít“ uloženou elektřinu během večerní špičky.

Sluneční elektrárna na střeše rodinného domu přispívá k větší míře nezávislosti, ekologie a v neposlední řadě úspoře a vhodné investici. O tomto rozhoduje cena.