V tuto chvíli je pravdou, že současné kolo dotací z programu Nová Zelená úsporám končí příjmem žádostí dne 30.6.2023. Další kolo by mělo pokračovat v září 2023, avšak podmínky a bližší informace dosud nebyly zveřejněny.

solární baterie u fotovoltaické elektrárny

Spekuluje se o možnostech snižování dotačních programů a snižování finančních částek. Vzhledem k nedávnému zveřejnění vlády ČR k úsporám ve finančním sektoru již nebudou propláceny platby na podporu POZE. Tyto platby budou přesměrovány na koncového spotřebitele. Poplatek POZE bude činit 599Kč za každou spotřebovanou MWh elektrické energie. Průměrná domácnost žijící v rodinném domě, která nemá vlastní fotovoltaickou elektrárnu si bude muset připlatit na navýšení ceny za elektrickou energii cca 5000Kč ročně.

Jaký se předpokládá další vývoj?

S tím jak postupuje dekarbonizace energetiky v EU lze očekávat hlavní dva problémy současného stavu.

  1. závratným tempem volné kapacity v distribuční soustavě pro instalaci fotovoltaických elektráren, které by chtěly dodávat své energetické přebytky do veřejné sítě.
  2. bude daleko více kladen důraz na akumulaci energie vyrobené v solárních elektrárnách. Očekává se, že nové kolo dotačních podmínek z programu NZú bude více podporovat akumulaci vyrobené energie v solárních bateriích.

Jaký se předpokládá další vývoj?

Skladování energie je klíčem pro vybudování odolné a dekarbonizované distribuční sítě. V tomto roce EU podnikla kroky na podporu solárních baterií, které budou akumulovat energii z fotovoltaických elektráren. Například baterie jsou uvedeny jako „klíčové technologie“ v nedávno navrženém zákoně o čistotě průmyslu a energetiky, což bude mít za následek snahu o akumulaci v místě výroby a spotřeby například v rodinných domech.

Jak na skladování energe z fotovoltaických elektráren? Možností je více.

Mezi nejběžnější formy a možnosti skladování energie z fotovoltaických elektráren jsou: a) ukládání energetických přebytků do solárních baterií; b) ukládání přebytečné energie do teplé užitkové vody v bojleru; c) nabíjení elektromobilu; d) zvolení vhodných topných křivek při elektrickém vytápění, nebo při běhu tepelného čerpadla; e) nejl=pe vhonou kombinací všech výše uvedených možností.