Domácí bateriové úložiště je na síti nezávislé energetické řešení pro vaši domácnost. S adaptivní logikou a integrovaným systémem kontroly optimalizuje a kontroluje rozdělení toku energie v domácnosti. Tedy maximalizuje Váš domácí komfort a energii vyrobenou solárními panely.

Elektřina ze solárního fotovoltaického systému dodává elektrickou energii k místu spotřeby.

Může ale i nabíjet solární akumulátory a zároveň vykrývat spotřebu celého objektu. Přebytky elektrické energie mohou být vraceny přímo do distribuční sítě ( přes elektroměr, ovšem formou nevýhodného výkupu ), nebo ukládány právě do solární baterie. Oproti tomu, při slabém osvitu fotovoltaických panelů, kdy je nedostatek elektrické energie v akumulátoru může být naopak dobíjen z veřejné sítě, aby nedošlo ke snižování jeho životnosti.

Jaké jsou výhody solární baterie?

Vyrovnávají nesymetrický odběr domácnosti.

Plní funkci domácího záložního zdroje ( obdoba UPS ) při výpadku veřejné sítě.

Ekonomické úspory – minimalizace nákladů na elektřinu od dodavatele.

Využití rozdílů cen ( denní / noční proud ) – při akumulaci ve prospěch domácnosti.

Zajištění energetické soběstačnosti.

Úložiště je připraveno na elektromobilitu – využití při nabíjení elektromobilů

Modularita – možnost rozšíření kapacity bateriového úložiště. V případě, že v budoucnu potřebujete navýšit kapacitu akumulátorů, je možné rozšíření přidáním dalších článků.

Stanice ( dle konfigurace ) jsou schopny spolupracovat s HDO signálem ( vysoký/nízký tarif )

Fázový management – stanice je schopna při nestejnoměrném odběru dodat do ,,přetížených fází“ potřebný proud, aby nedošlo k výpadku hlavního jističe domu.

Inteligence nabíjení a vybíjení akumulátorů – pomocí inteligentního algoritmu se stará o optimální nabíjecí cykly a tím prodlužuje životnost solární baterie.

Bezpečnost zařízení – veškeré bezpečnostní předpisy dle dané legislativy tyto zařízení s přehledem splňují.

Snižování emisí CO2 – v neposlední řadě vlastní výrobou elektrické energie pomocí slunce – tedy fotovoltaikou přispíváme ke snižování produkce skleníkových plynů a chováte se více ekologicky.

Závěr

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie pro domácnosti, firmy a elektromobily provází požadavek na bateriová úložiště s kapacitou v řádu jednotek až stovek kilowatthodin. Jsou tedy velmi univerzální a přinášejí nové možnosti energetických služeb a úspor. A to především v budovách, v průmyslu, v dopravě i v samotné energetice.