Finanční návratnost z důvodu umístění solárních panelů

Fotovoltaické panely lze namontovat v podstatě na každou střechu ploché nevyjímaje. Možností upevnění panelů je celá řada, typ jakékoli střešní krytiny nebývá problém. V podmínkách slunečního svitu ve středoevropském pásmu představuje nejoptimálnější místo pro solární panely šikmá střecha se sklonem 35°, která by měla být v ideálním případě orientována na jih. Problém může způsobit okolí instalace FVE a tím ovlivnit zastínění střechy. Pokud tedy střechu z více stran zastiňují například sousední budovy, stromy, komíny, sloupy či jiné překážky, potom musíme počítat s poklesem výkonu celého fotovoltaického systému. I jen částečné zastínění způsobuje výrazné snížení výkonu. I v případě, že je zastíněn pouze jeden panel, dochází k výkonovému ovlivnění celého řetězce panelů v negativním smyslu. Potom je na místě zvážení, zda se za takových podmínek instalace solárního systému vyplatí, nebo ne.

Pořizovací cena solárních akumulátorů vzhledem k využití

Finančně nejnáročnější a nejsložitější typ fotovoltaické elektrárny představuje typ, kdy je vyrobená energie akumulována do solárních baterií. Tuto energii můžete využít kdykoliv je to potřeba a tak postupně snižovat závislost daného místa na elektřině ze sítě. Je zde vyšší míra energetické soběstačnosti a nezávislosti. Na tento typ elektrárny můžete z programu Nová zelená úsporám získat nejvyšší dotaci, v částce až 165 000 korun. Vývoj podobných solárních bateriových systémů se ovšem ubírá rychle vpřed, a proto lze očekávat, že jejich cena i díky narůstající oblibě solární energie, bude v budoucnu klesat. Ale i tak je na zvážení, zda opravdu investice do solárních akumulátorů se vám v čase a při běžném využití vyplatí. Je zapotřebí brát v potaz důležitou věc kterou spousta uživatelů opomíjí. Míra využití solární energie z FVE při verzi bez solárních baterií je cca 25% zatímco s bateriemi je to přes 70%!

Proměnlivé klimatické podmínky

Solární panely pracují co nejefektivněji, když na ně míří přímé sluneční záření. Takže čím více je obloha zatažená, tím nižší je jejich výkon. A protože se Česká republika nenachází v nejideálnějším tropickém pásmu, jsou pro místní počasí typické výkyvy, které se projeví i v kolísajícím množství vyprodukované energie. Samozřejmě i v ČR panují docela slušné rozdíly a to třeba mezi Jižní Moravou a Krkonošemi, toto je potřeba podle místních podmínek zvážit. Ano, úspora energie během slunečných dnů je slušná, ale nelze v našich klimatických podmínkách spoléhat pouze na Slunce. Proto je nutno využívat sekundární zdroj energie, který pokryje spotřebu elektřiny ve dnech, kdy počasí fotovoltaice nepřeje. Proto je také vhodné solární panely kombinovat ze sítí, která pokryje tyto výkyvy.

Největší přínos fotovoltaiky pro Vaši peněženku budou mít místa s klasickou spotřebou elektřiny ve většině rodinných domů. Všechny výše uvedené aspekty je tedy při úvaze o pořízení FVE vzít v potaz.