I přes velmi vysoké procento instalací fotovoltaických elektráren na rodinných domech v Německu, není zdaleka vyčerpán ani poloviční potenciál střešních ploch. Nová studie tvrdí, že nevyužitelný potenciál pro střešní FVE by mohl napájet až statisíce domásnoctí. Pokud jde o souhrné číslo na celé Německo jedná se o 260GW solárního výkonu.

Provedená studie z obnovitelných zdrojů, kterou zadal německý distributor elektřiny měla za cíl prozkoumat možnost využití střech pro instalaci fotovoltaických elektráren. Pokud vezmeme velká města z Německa, tak nebyly v žádném z měst instalovány střešní solární panely ani na polovině střech. Nejlépe na tom jsou metropole jako Norimberk, Lipsko a Hannover, kde se blíží k 50% pokrytí střech. Naopak nejhůře je na tom Hamburk kde je to jen 7% střech, které jsou pokryty fotovoltaickými elektrárnami.

Ze studie dále vyplývá, že potenciál střešních solárních elektráren není zanedbatelný a v současné době značně nevyužitý. V rámci rodinných domů v německu je stále nevyužitý potenciál o výkonu 260GW, o střechách velkých hal, průmyslových objektů a nákupních center ani nemluvě. A už vůbec zde nebyla zmínka např o protihlukových clonách u dálnic a pod. Třeba jen v Berlíně by mohly vyrobit střešní elektárny 49GWh elektrické energie, která by postačovala pro napájení 16 000 domácností. V České republice se odhaduje nevyužitý potenciál pro solární elektrárny na rodinných domech na 39 GW.

Města v Německu nedostatečně využívají potenciál střešních fotovoltaických elektráren
Solární panely na střeše

V ČR se střešní FVE těší stále větší oblibě

V České republice se střešní fotovoltaické elektrárny těší stále rostoucí oblibě. Tomuto trendu nahrává dotační program Nová zelená úsporám ministerstva životního prostředí a dotační programy pro podnikatele z ministerstva průmyslu a obchodu.

Nespornou výhodou domácích solárních elektráren je blízkost ke spotřebiteli a jsou velice často schopny pokrýt velkou část spotřeby. Výkyvy ve výrobě elektřiny jsou pak řešeny například pomocí rozšíření solárních baterií, nebo zakomponování elektromobility. V loňském roce byly instalovány FVE o výkonu 25MW, z nichře většina byla na střechách rodinných domů. Za prvních pět měsíců letošního roku došlo i přes koronavirovou krizi k meziročnímu nárůstu o polovinu.