Evropská obliba fotovoltaických elektráren rychle roste a ČR není vyjímkou. Elektřina ze solárních elektráren, instalovaných pro vlastní spotřebu domácností a firem přináší mnoho výhod. Pokud opomeneme finanční úsporu za energie, tak je to určitě větší energetická nezávislost domácnosti, nebo firmy.

Současně s klesající pořizovací cenou FVE roste její účinnost a často se i prodlužují záruční podmínky. Z toho vyplývá, že fotovoltaika se stává ideálním vlastním zdrojem elektrické energie pro rodinné domy a firmy. Pokud ještě přidáme možnost zálohování v případě výpadku dodávek při kolapsu veřejné distribuční sítě pak tuto nezávislost ještě více podpoříme.

solární panely na rodinném domě

V loňském roce se podařilo instalovat střešní fotovoltaické elektrárny o dvojnásobném výkonu, než v roce 2018. Rostoucí zájem o instalaci fotovoltaiky pokračuje i v tomto roce a opět se zvyšuje procento instalací kde je použita solární baterie pro ukládání přebytků energie. Často se na instalační firmy obrací domácnosti, kteří mají již nějakou zkušenost s fotovoltaikeou nebo fototermikou a chtějí svou instalaci rozšířit, nebo instalovat na jinou budovu. Jejich hlavním cílem většinou bývá nížení dlouhodobých nákladů na energie a využití dotačních podmínek.

Při záměru instalace FVE je vycházeno z podmínek, jako je charakter, tvar a orientace střechy, nebo vhodné plochy. Hlavním výstupem je spolehlivost, záruční podmínky a návratnost investice. Zákazníky dále zajímá instalace na klíč včetně vyřízení dotací.

Pokud vezmeme klasický rodinný dům, tak díky technologickému pokroku se návratnost investice pohybuje v rozmezí 7-12 let. To dohromady s často 10-ti letou zárukou dělá opravdu zajímavou investici. Rychlost návratnosti záleží především na ceně silové elektřiny, distribučních poplatcíchky a procentu využití energie z fotovoltaiky. Díky solární energetice může domácnost uspořit i 12 000Kč ročně.