Solární park

Ve společných aukcích na obnovitelné zdroje v Německu stále dominují výhradně solární elektrárny, výjimkou nebylo ani dubnové kolo.

Na začátku letošního roku proběhlo v Německu první letošní kolo technologicky neutrálních aukcí FVE. V těchto aukcích mohli společně soutěžit developeři větrných a solárních elektráren. Od samého začátku tyto auce ovládají fotovoltaické elektrárny, kde projekty s větrnými elektrárnami již developeři do aucí již ani nepřihlašují.. Zde je vidět, že v Německu idyž je větrnější země než Česká Republika převládají Fotovoltaické elektrárny.

V první ze dvou letošních energetických aukcí, která v Německu proběhla na začátku dubna, nabízel místní síťový regulátor (BNetzA) k soutěžení výkon 200 MW. Do této auce byly přihlášeny projekty o celkovém výkonu kolem 553MW, z čehož je vidět, že konkurence ve fotovoltaice i výkonový potenciál pro solární parky je dostatečný.

Podobně jako v předchozích kolech se jednalo pouze o projekty solárních elektráren, kdy větrné zdroje v aukci nebyly vůbec zastoupeny. V aukci nakonec uspělo 30 solárních projektů o celkovém výkonu 203,7 MW rozprostřených rovnoměrně 10 spolkovými zeměmi. Nejvíce úspěšných projektů jako obvykle pocházelo z jižní části Německa, konkrétně z Bavorska (75,5 MW) a Sárska (40 MW), dále následovaly spolkové země Braniborsko (35,3 MW) či Sasko-Anhaltsko (23,9 MW).

Vysoutěžené ceny se podle dat regulátora pohybovaly mezi 49,7 EUR/MWh a 56,1 EUR/MWh, kde jejich průměr dosáhl 53,3 EUR/MWh. Oproti minulé auci z loňského podzimu, kde průměrná cena dosáhla 54 EUR/MWh, se jedná o mírný cenový pokles. Z tohoto trendu je patrné, že cena elektřiny ze solárních elektráren se stále přiblibližuje k ceně elektřiny na burze a brzo se obejde bez dotačních podpor.