Často se stává, že se majitel rodinného domu musí rozhodnout, zda zvolí solární panely nebo zelenou střechu. Jenže v případě, že střecha na budově dovolí umístění zelené střechy, neměl by váhat nad spojením s fotovoltaikou. Povíme si, proč je dobré obě řešení spojit.

V australském Sydney provedli nedávno zajímavý experiment: měřili účinnost výroby solárních panelů na zelené střeše a bez zeleného podkladu. Výsledky měření provedeného Technologickou univerzitou Sydney jasně ukázaly, že fotovoltaické panely na zelené střeše byly v době špičky až o 20 procent efektivnější. Po celou dobu sledování teplot a výkonu panelů během 8 měsíců pak byly v průměru o 3,63 procenta účinnější. Průměrný denní výkon naměřili o 13 procent větší než u běžné střechy bez zeleného podkladu. Vyšší výroba čisté energie je dána díky snížení teploty panelů. Ovšem výhodu mají i vhodně zvolené rostliny – slunce je během parného léta nespálí díky částečnému zastínění panely.

Budova, která měla lepší výsledky díky zelené střeše, je jeden z nejmodernějších domů v Austrálii. Daramu House je stavbou s dřevěnou konstrukcí, která se nachází na Sussex Street. Střecha domu nabízí vedle fotovoltaiky také 10 tisíc rostlin, včelí hotel, umí zachytit dešťovou vodu a při její stavbě se uplatnily recyklované stavební materiály. V horkých letních dnech pak díky zelené střeše byly povrchové teploty až o 20 stupňů nižší než na běžné střeše bez zeleně, což je pro fotovoltaické panely rozhodně přínosné.

Experti z univerzity také spočítali, že za 8 měsíců sledování vyrobily solární panely na zelené střeše o 9,5 megawatthodin více a promítnuto v penězích jde o rozdíl v hodnotě 2595 dolarů zisku pro majitele zeleného domu.

Zelená střecha a s fotovoltaickými panely.
FOTO: Lucy Sherman, Daramu House
Zelená střecha a fotovoltaika

Zelená střecha však nepomáhá pouze fotovoltaice. Je dobrá i pro samotnou budovu. Systémy zeleně snižují kolísání teploty na střeše, takže snižují napětí v důsledku tepelné roztažnosti v létě a smršťování v zimě. Zelené střechy také chrání povrch střechy před ultrafialovými paprsky. V důsledku toho mohou zelené systémy prodloužit životnost střech až o 60 let. Zelená vrstva na střeše funguje také jako izolace. Díky tomu snižuje spotřebu energie na vytápění a chlazení. V létě zelené střechy pomáhají ochlazovat budovu stínem a odpařováním vláhy, kterým rostliny vrací vodu zpět do atmosféry.

Vedle vyšší výroby čisté energie pomocí fotovoltaických elektráren má zelená střecha další výhody pro obyvatele města. V noci dům nevyzařuje zpět naakumulované teplo, takže nevytváří takzvaný tepelný ostrov. Během velkých dešťů umí střecha domu zachytit až 600 litrů vody za sekundu. Zeleň přispívá i rozvoji biodiverzity ve městě. Nejdříve na ní našel svůj domov hmyz – včely a další opylovači, po něm ptáci, mezi které patří také zástupci dravců. Výzkumníci konstatovali, že zelená střecha vedla k 9-ti násobnému nárůstu rozmanitosti druhů hmyzu a také 4-násobnému nárůstu rozmanitosti ptačích druhů. Došlo také ke snížení některých znečišťujících látek v ovzduší, zlepšilo se hospodaření s dešťovou vodou a zlepšila se izolace budov.

Zeleň znamená chladnější střechu

Srovnávací měření potvrdilo obecné předpoklady výhod zelených střech. Zeleň účinně sníží okolní teplotu a optimalizuje tak účinnost solárního panelu.

Výhody těchto řešení si uvědomují například také v New Yorku. Pokud má budova alespoň 50-ti procentní pokrytí střechy vegetační vrstvou, kterou z 80 procent pokrývají rostliny odolné vůči suchu, může vlastník budovy uplatnit snížení daně z nemovitosti. U nových domů má pak investor povinnost realizovat střechu jako „udržitelnou střešní zónu“. V praxi to znamená, že se má rozhodnout, zda střechu osadí fotovoltaikou, zelení nebo právě mixem obou řešení. Ještě předtím si dalo zelené střechy do stavebních předpisů kanadské Toronto. Již od roku 2013 má zeleň na budovách jako součást řešení pro posílení biologické rozmanitosti. Obyvatele a firmy podporuje v zavádění zelených a/nebo solárních střech pomocí grantů a konzultací.

Možnost kombinace fotovoltaických panelů a zelených střech sleduje také pražský developer kvalitních bytových domů, společnost JRD. Jan Řežáb, zakladatel a majitel JRD na nedávné debatě uvedl, že kombinaci zelené střechy a fotovoltaiky vidí jako velmi perspektivní. Zeleň zadržuje vodu, snižuje odtok do kanalizace, současně ochlazuje okolí, ale také panely, které pak mají větší výkon. Panely zase zeleň zastiňují. „Je to skvělá koexistence,“ uvedl Řežáb, který v tomto spojení vidí budoucnost střešních fotovoltaických instalací.

Pokud však na budovu nelze zelená střecha umístit, nezoufejte. I samotné solární panely zvýší hodnotu budovy, uspoří část výdajů za energii a pomohou odstínit část solárního záření, které přehřívá střechu. Fotovoltaika se prostě vyplatí a pokud ji spojíte se zelenou střechou, je to příjemný bonus navíc.

Volně převzato z webu: https://www.obnovitelne.cz/clanek/1714/dokonala-kombinace-spojeni-zelene-strechy-a-solarnich-panelu-zajisti-vyssi-vyrobu/