Solírní panely

Součástí FVE, jsou měniče napětí, které přeměňují energii ze solárních panelů na využitelnou energii pro domácí spotřebiče.

Podívejme se ne tyto solární měniče podrobněji

Základem každé fotovoltaické elektrárny je solární panel. Ten ale vyrábí stejnosměrný proud (DC). Pro využití ve spotřebičích v domácnostech a zařízení firem je ale potřeba proud střídavý s napětém 230 / 400 V a frekvencí 50 Hz. Tato přeměna je uskutečňována právě v „měniči napětí“. Jiné názvy jsou také střídač nebo invertor.

Měnič napětí lze označit jako srdce celého solárního systému. Kromě přeměny stejnosměrného proudu na střídavý monitoruje a reguluje napájení sítě. V případě poruchy související s provozem FVE ji odpojí od sítě. Zároveň podává informace o celém systému a provozních stavech solární elektrárny. Většinou je vybaven displejem kde nalezneme v menu tyto parametry: aktuální provozní údaje, napětí solárních panelů, výkon, vyprodukovanou energii za sledovaný den, celkový počet kwh vyrobené energie, dobu práce systému a konečně i případné poruchové stavy či příčiny poruch.

Typy měničů napětí

Jednofázový. U výkonů do 4,6 kw, což je většinou typický rodinný dům, příp. chata nebo menší projekty je vhodný tento měnič. Výhodou je malý rozměr, hmotnost a samozřejmě cena.

Třífázový. Tyto ještě dělíme na symetrické a nesymetrické. Symetrický – dodává do všech tří fází stejnoměrně, bez ohledu na to jaký máme v domě skutečně odběr. To znamená, že je schopen dodat do každé fáze 100% výkonu. Problém je v tom, že v domě je většinou spotřeba pouze na jedné fázi a na ostatních fázích je např. spotřeba 0 kw. To pro uživatele není až tak výhodné, jelikož fakturační měření probíhá po fázích, tedy se nám do účtování počítají i ty dvě nevyužité fáze. Zde je třeba si na rovinu říci, že tyto měniče jsou výhodné především pro distributora.

Pro domácnost je výhodnější, ale zase cenově o něco dražší typ asymetrický. Je to typ, kde měnič dokáže upravovat dodávku do jednotlivých fází dle aktuální skutečné spotřeby. Dochází tak k hospodárnějšímu využití el. energie na místě spotřeby a přebytky jsou více ukládány do solární baterie. Tyto měniče i když jsou dražší mají podstatně rychlejší návratnost solární investice a časem bohatě vykompenzují vyšší pořizovací cenu.

Transformátorové a beztransformátorové měniče

U transformátorového typu je galvanicky oddělena vstupní strana měniče od výstupní strany. Jsou nejlepší volbou pro systémy u kterých často dochází k výpadkům distribuční soustavy a podstatně lépe snáší tyto stavy.

Beztránsformátorové, zde není prostor měniče oddělen, dosahují obvykle o něco větší účinnosti a výhodnější ceny. Využívají se častěji.

Záruka na měniče

Dnešní standardní záruka se pohybuje obvykle na standartu 5 let. Kvalitní měniče mívají životnost přesahující i 40 let, což se blíží téměř životnosti solární elektrárny.

Tak jako u každé komponenty fotovoltaických elektráren je důležité dbát na kvalitu zařízení, cena není vše, takže doporučuji se zajímat o tyto záležitosti u dodavatele FVE.