Solární systém s dotací

Výkony fotovoltaických elektráren nejčastěji do 3kWp jsou vhodné pro běžné rodinné domy. Jako základní a cenově nejvýhodnější nabídkou je tzv. síťové zapojení – systém bez akumulace el. energie s využitím přebytků do zásobníku teplé vody. To se děje přes instalovanou ,,monitorovací a řídící jednotku“, jinak řečeno regulátor vlastní spotřeby. Solární elektráran je naprogramována tak, že při nárustu výkonu systému vlivem slunečního osvitu zajistí uložení nevyužité energie. Nevyužitá energie může být využívána např. do ohřevu teplé vody ve vašem stávajícím bojleru nebo akumulační nádrže na teplou vodu. Tedy díky spotřebě doma Vám vznikne úspora na účtech za energie od distributora.

Solární elektrárna (FVE) by měla být dimenzována tak, aby dodávala co nejméně přebytků do sítě, jelikož to není ekonomicky výhodné.

Proč? – díky výkupním cenám případných energetických přebytků.

Ty přes elektroměr odtečou do distribuční sítě, ovšem aktuální výkupní cena se pohybuje jen v rozmezí 0,20-0,40 kč / kwh.

Různými distributory je sice nabízena možnost využití ,,virtuální baterie“- fiktivního zařízení které nemáte umístěno doma, ale ,,jako u distributora“, ovšem tato varianta se finančně také moc nevyplatí, jelikož výkupní cena je okolo 0,80 kč/kwh, což je také hodně málo. Tedy přímá spotřeba v rodinném domě je nejlepší volba.

Jednou ze stěžejních věcí při instalaci fotovoltaického systému je dobrá orientace solárních panelů na střeše.

Nejlepší ideál je jižní směr, ale i východní a západní orientace panelů je možná, ovšem za cenu mírných ztrát energetických zisků a to ve výši 15% až 20% na celoročním energetickém výnosu solárního systému.

Solární elektrárna a dotace

V současné době je díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám ideální doba na realizaci. U tohoto ,,síťového typu“ solární elektrárny je výše dotace max. 55 000 kč. Moravskoslezský a Ústecký kraj navíc přidávají bonus 10% nahoru. Vyřízení dotace zajistí dodavatel FVE, Vy se tedy o tuto záležitost nemusíte starat.

Častá otázka zájemců o fotovoltaiku směřuje k administrativním záležitostem typu licence a povolení. Nic takového není třeba, jelikož se nejedná o podnikání. Co je potřeba je domluva s místním provozovatelem sítě ( např. EON ) o podmínkách připojení – to zařídí realizátor FVE. Případný zisk – tedy výnosy z prodeje přebytků energie do sítě jsou v 90% případů do výše 10 tis. Kč a jsou osvobozené od daně z příjmu a pojištění.

Orientační návratnost investice u tohoto typu solárního systému bez baterií pokud budeme počítat cenu elektřiny od distributora cca 4,5 kč/kWh se pohybuje v rozmezí 7-8 let. Toto je jistě finančně zajímavé při životnosti min. 20 let.