Solírní panely
1. Finanční návratnost + ziskovost

Ano, peníze jsou na prvním místě, takže první plus je snížení plateb za energie. Slunce Vám totiž neposílá faktury – ty posílá dodavatel elektrické energie – za elektřinu. Pravda je, že instalace fotovoltaické elektrárny vyžaduje dle rozsahu někdy ne úplně malou vstupní investici. Ta se vám ale bude postupně vracet v podobě poklesu výdajů za elektrickou energii. Celková investice do pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny se u pohybuje orientačně v rozmezí 30 000 až 40 000 korun bez DPH na 1 kWp instalovaného výkonu (kilowatt peak = kilowatt špičkového výkonu). Fotovoltaické panely ale nemusí být pouze zdrojem výroby elektrické energie k přímé aktuální spotřebě. Další možnosti jejich využití je k vytápění či ohřevu vody. Takže čím více spotřebujete vlastní solární energie, tím více ušetříte.

2. Rychlá a snadná instalace systému

Fotovoltaická elektrárna nepředstavuje výrazný zásah do stavby. Celý proces montáže probíhá poměrně rychle a bez zásadních stavebních zásahů. Také obavy z ,,velkého úklidu“ nejsou na místě. Samotná instalace solárního systému standardně trvá dle konfigurace 2 až 4 dní a nijak výrazně nenarušuje běžné fungování obyvatel domácnosti. Nejvíce času zabere vyřízení potřebné administrativy. Takže papírování, které vyřídíme za Vás. Orientační délka procesu je cca do 2 až 3 měsíců.

3. Peníze z dotací

Stát podporuje udržitelné formy získávání energie, takže může budoucí majitel fotovoltaické elektrárny požádat o dotaci z vládního programu Nová zelená úsporám. Pro domácnosti je zde program „Efektivní využití zdroje energie“, ve které se pohybuje dotace v rozmezí 35 000,- až 150 000,-Kč na fotovoltaické solární systémy a 35 000,- až 50 000,- na termické solární systémy, v závislosti na zvolené variantě. Navíc lze získat bonus při kombinaci s kotlíkovou dotací. Na nejvyšší příspěvek dosáhnou ty domácnosti, které se rozhodnou pro vybudování fotovoltaické elektrárny s akumulací do baterií. Dotace na projektovou dokumentaci je ještě dalších 5000Kč a tuto projektovou dokumentaci vyřešíme za Vás, takže si jen počkáte na vrácené peníze. S dotacemi z programu nová zelená úsporám máme 100% úspěšnost.

4. Nízké náklady na údržbu a dlouhá životnost sytému

Solární panely se vyznačují dlouhou životností, minimum je 30 let. Výrobci garantují životnost křemíkových článků až několik desítek let. I když přiznejme si, nic není věčné, alekomplexně se jedná se o technologii s minimální poruchovostí. Obsluha solárního systému je nenáročná a téměř bezúdržbová.

5. Ohleduplnost k životnímu prostředí

Fotovoltaika také představuje systém, ohleduplný k životnímu prostředí. Solární panely kromě slunečního záření, které je nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu. Tento ekologický aspekt v poslední době upřednostňuje stále více zájemců.

6. Energetická soběstačnost

Velkou výhodou solárního řešení energie pro vaší domácnosti je částečná energetická soběstačnost a nezávislost. Proto se nemusíte 100% spoléhat na dodávky elektřiny ze sítě, neboť využíváte vlastní energii.