zpět na ostatní reference

Fotovoltaická elektrárna na rodinném domě v Kunovicích u Uherského Hradiště o instalovaném výkonu 4,88kWp.  Přebytky sluneční energie se ulokládají v solární baterii o kapacitě 11.6kWh. Po nabytí baterie je energie posílána do bojleru, která má objem 400litrů.  Pokud je plně natopen bojler je energie prodávána do sítě za cenu 1Kč/kWh. I v měsících únoru a březnu dokáže fotovoltaika z těchto přebytků plně pokrýt spotřebu veškeré teplé vody v domě.