zpět na ostatní reference

Instralace solární elektrárny na rodinném domě ve Zlíně. Fotovoltaické panely jsou záměrně umístěny na východ, západ i jih. Tímto rozmístěním je docíleno maximálního plynulého výkonu (výroby) od brzkého rána až do pozního večera každý den.

Je užit hybridný asymetrický střídač nové generace. Po nabití solární baterie je energie dále využívána pro ohřev teplé užitkové vody v bojleru.

Na rodinném domě bylo dodatečně instalováno vytápění pomocí tepelného čerpadla. Díky FVE se citelně sníží náklady na vytápení i ohřev teplé užitkové vody.