Nejjednodušší instalace ohledně fotovoltaiky na vaší střeše je systém zajišťující jen ohřev vody. Je to tedy soustava solárních panelů které vyrábějí elektřinu. Tato energie je svedena kabely až k regulátoru. A přes regulátor k topnému tělesu, které je umístěno ve Vašem zásobníku teplé vody, jinak řečeno bojleru.

Výhodou fotovoltaických panelů oproti panelům termickým je, že nemůže dojít k přehřátí celého systému. U solárně fototermických panelů je princip ten, že v okruhu proudí nemrznoucí směs ( něco jako v chladícím systému u automobilu ). Tato směs neustále cirkuluje a předává svojí tepelnou energii přes výměník v bojleru. Problém je v tom, že teplota na kolektorech může při poruše systému nebo jeho předimenzování dosáhnout i 200°C. To vede k přehřátí panelů, znehodnocení chladící směsi a její ,,vyvaření“. Následně je tedy potřeba uniklou směs buď kompletně vyměnit nebo jen doplnit dle rozsahu škod.

U fotovoltaického systému ohřevu vody toto riziko naprosto odpadá. V principu je funkce taková, že pokud se voda v bojleru ohřeje na požadovanou teplotu např. 80°C, tak se bojler – tedy ohřev vypne. A to zcela automaticky pomocí termostatu. Nemá se tedy co přehřát. Někteří zájemci o fotovoltaiku se obávají, co se stane například v létě až odjedou na dovolenou, zda nemůže dojít k nějakým škodám na majetku.

fotovoltaika na chtatě

Další výhodou fotovoltaických panelů je , že není třeba přímých slunečních paprsků ( ikdyž je to samozřejmě výhodou). Tedy že pracuje i tehdy, když je například zataženo. Ano, pracuje méně, ale funkčnost a výroba energie zde stále je ikdyž v menším objemu. U výše uvedených termálních panelů s obíhající nemrznoucí kapalinou při zatažené obloze bez slunečních paprsků neohřejete nic. Navíc tento systém je náročnější na údržbu. Kapalina by se měla minimálně jednou za 5 let měnit, může být porucha oběhového čerpadla či jiná závada systému. To se Vám u solárních fotovoltaických panelů nestane.

Jak velký objem vody se dá ohřát?

Standartní a běžně dodávané jsou bojlery o objemu 160- 200 l. To odpovídá výkonům panelů na střese v rozmezí 1,8 – 2,1 kWp. Pro představu by jste měli na střeše 6 ks fotovoltaických panelů a každý panel má výkon orientačně do 360Wp. Samozřejmě na menší objekty, např. chaty jsou bojlery i 100 l a tím by klesl počet solárních panelů umístěných na střeše. Pokud by měl zákazník požadavek na ohřev většího objemu vody, nebo přitápění místností v chladných dnech, bude se jednat o náročnější instalace s watrouttery, ty dnes nebudeme zmiňovat.

Závěrem si shrneme výhody – není potřeba žádné povolení a běhání po úřadech. Energii ukládáte jen do zásobníku teplé vody, minimální zásah do budovy během instalace a minimální riziko škod při provozu. Toto všechno naznačuje, že se jedná dobrý a nenáročný systém i pro Váš rodinný dům, nebo chatu.