Obří solární elektrárna – Sluneční věž

Poušť Negev je pro solární elektrárny jako stvořený, velký prostor a plno slunce od rána do večera prakticky po celý rok. Rozlohou tvoří téměř 2/3 Izraele, ale žije zde jen 8% obyvatel země. Je tu několik druhů menších solárních elektráren s různými typy solárních panelů. My se budeme věnovat hlavně ,, Sluneční věži“.

Termosolární elektrárna

Jedná se o nový typ solární elektrárny kterému dominuje tzv. sluneční věž o výšce cca 250 m. Aktuálně je nejvyšší tohoto typu na světě. Je vyšší než ,,žižkovský vysílač“ v Praze a na vrcholu má ,,umělé slunce.“

Jak to tedy funguje?

Nejadná se o klasickou fotovoltaickou elektrárnu. Krajina v poušti je pokryta cca 50 000 ks zrcadel speciálního tvaru, které odrážejí sluneční paprsky do vrcholu již uvedené věže – tedy vrchol celý září – umělé slunce. Zrcadla, resp. jejich naklánění pro správný směr odrazu paprsků jsou počítačem řízeny.

Paprsky soustředěné na vrcholu věže rozžhaví vzduch, vznikne teplo, které pohání turbínu a následně vyrábí elektřinu.

Jak probíhá údržba takové elektrárny? – z pohledu laika a diváka zajímavě – slunce na vrcholu věže pohasne a zrcadla se otočí směrem od věže, kolmo k zemi, a srovnají se do pozoru jako vojáci. Při náběhu provozu se ,,rozžíhá nové slunce“, světlo na věži postupně nabývá na intenzitě a zrcadla se pomalu otáčí směrem k ní. To je zajímavá atrakce z turistického hlediska- přitahuje davy lidí a někteří neznalí turisté se domnívají při pohledu z dálky že spatřili na poušti UFO. Věž je totiž vidět i ze vzdálenosti 60 km.

Součástí areálu je další typ solární elektrárny, který není úplně tradiční. Zde se neohřívá věž, ale potrubí které je umístěno přímo před odrazovými panely.

Nevýhodou je, že potrubí se musí často čistit, aby nedocházelo ke snížení účinnosti vlivem nečistot.

Výhodou elektrárny ale je, že dokáže vyrábět proud i po setmění – zázrak?

Nikoliv – energie se ukládá do netradiční solární baterie – do roztavené soli. Ta dokáže svoji naakumulovanou solární energii předávat ještě 5 hodin po ukončení solárního svitu a to plným výkonem. Potom její výkon klesá.

Celkově tedy solární elektrárna v Ašalimu dodává proud pro 200 000 domácností.

Budoucnost fotovoltaiky v Izraeli je tedy nadějná – díky poloze a podpoře – nebát se jít do nových netradičních řešení- to je výhled aktuální i do budoucna.