V Evropě i ve světě vznikají nové iniciativy požadující obnovu ekonomiky po pandemii na základě čistých obnovitelných technologií. Klíčovou úlohu v této otázce má sehrát fotovoltaika. Mezi hlavní země, které podporují myšlenku obnovitelné energie patří Itálie, Španělsko a Francie, státy nejhůře zasažené šířením koronaviru, ale i Polsko nebo pobaltské státy. Česká republika zatím mlčí a to i přesto, že má nemalé fotovoltaické technologie.

Obrovská příležitost

Dle Komory OZE se v České republice vyrábí řada zařízení pro moderní nízkoenergetické domy, s prvky smart grid a inteligentní energetiky. A to zejména pro fotovoltaiku, tepelná čerpadla, vodní elektrárny, inteligentní řízení spotřeby elektrické energie a též mnoho součástek pro všechny druhy obnovitelných zdrojů. V případě ekonomické obnovy Evropy by tak Česko podporou zelených technologií  na tomto trendu mohlo rozhodně vydělat. Je to jedinečná příležitost, jak využít současné krize k modernizaci energetiky pomocí obnovitelných zdrojů, kde by především střešní fotovoltaické elektrárny na rodinných domech měli nemalou úlohu.

V Evropě vzniká soubor iniciativ, které požadují větší energetickou nezávislost, soběstačnost a ekologické řešení. Tyto všechny argumenty společně s akumulací energie dělají z obnovitelných zdrojů vysoce perspektivní zdroj. Podpora těchto obnovitelných technologií může světu výrazně pomoci v boji s dopady klimatické krize. 

Širší koalice států tvořená Polskem, Řeckem, Španělskem, Itálií, Rakouskem, Lucemburskem a tří pobaltských zemí se shodně obrátily na příslušné eurokomisaře pro vnitřní trh a energetiku s požadavkem na vytvoření společné unijní politiky, která by měla za cíl rozvoje solárního průmyslu a akumulaci energie. Největší iniciativu v této otázce mají státy, s velkým potenciálem solárních zisků pro umístění fotovoltaických elektráren.