Výstavba solární elektrárny

Stát podpoří nové projekty v oblasti zelené energie – především fotovoltaiky a to až 150 miliardami Kč. Jedná se o podporu projektů v oblasti výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů, nebo optimalizace spotřeby energie ve výrobních procesech podniků. Důležité je nepropásnout termín podání prvních výzev, je to do 1. února 2021.

FVE lze instalovat i na brownfieldech

Dotaci pro výstavbu u fotovoltaických elektráren lze čerpat na brownfieldy ( tj.na obtížně využitelné území zasažené průmyslovou, těžební nebo obdobnou činností), dále fotovoltaiku integrovanou do budov, tj. střechy, fasády. Je příležitost využití i na zpevněných plochách v blízkosti budov. Dále je to zajímavá možnost i pro agrovoltaiku – to je na vodních nebo zemědělských plochách.

Montáž FVE v ČR
Fotovoltaická elektrárna na bývalé skládce

Pokud chcete v následujících letech čerpat dotace na energetické projekty (např. solární instalace) je nyní nutné se do výše uvedeného data přihlásit do předregistrační výzvy v rámci Modernizačního fondu.

První projekty získají část z objemu 150 miliard Kč už v první polovině roku 2021. Podmínkou je ale podat projektový záměr v rámci tzv. předregistračních výzev do 1. února 2021. Pomocí předregistračních výzev Ministerstvo životního prostředí mapuje zájem o peníze z fondu a zároveň je to i podmínka pro žádost o dotaci v rámci ostré výzvy. Tedy neváhejte se do programu přihlásit.

Předregistrační výzvy jsou určeny pro široký okruh žadatelů. Se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci nejen soukromého a veřejného sektoru, ale i malé a velké podniky. Ministerstvo spolu s výzvami zveřejňuje základní podmínky pro první tři programy s názvy:

– výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů, (fotovoltaické elektrárny)

– energetická účinnost,

– zařízení pro akumulaci a distribuci energie, (solární baterie)

Ještě je důležité uvést, že dotační prostředky a prostředky z Modernizačního fondu v ČR bude možné čerpat po dobu 10 let. Potěšitelné je i to, že není stanoven žádný finanční limit na cenu projektu s FVE, nebo podobný projekt s OZE.

Podrobné informace lze získat na webu www.modernizacni-fond.cz