V současné době pokrývají solární elektrárny v Jihomoravském kraji cca 15% spotřeby elektřiny. Ale možnosti a perspektiva jsou někde kolem 25%. Tedy zatím je tu mínusový rozdíl 10% – kde je problém?

Stačí nebýt přízemní a vzít jiný pohled, ne zrovna z vesmíru – stačí k tomu letadlo, dron, nebo i jen letecká mapa vesnic a měst Jihomoravského kraje.

Co vidíme? Ano, vidíme panely na střechách domů, ale jsou zde vidět spíše zatím jako takové ,,vlaštovky“- prostě spočítáno sečteno, ano jsou,  zatím ale žádná velká sláva. A co teprve veřejné budovy,  střechy firem, tady opravdu netleskejme. To hlavní co vidíme jsou velké FVE, ale těm už teď tolik ,, pšenka nekvete“.

Takže co ta budoucnost? Konzultační společnost EkoWatt spočítala a následně vydala studii, že FVE na střechách  regionu by mohly vyrobit do 450 GhW čisté elektřiny což by znamenalo nárůstvýroby o těch cca 10% navíc oproti rozdílu uvedenému výše. To znamená, že využití všech vhodných střech a ploch obytných domů, firem a areálů může přinést čistý instalovaný solární výkon okolo 400 MW.

Co by to znamenalo v praxi? Realizaci cca 55 000 solárních elektráren na rodinných nebo bytových domech a 6500 větších fotovoltaických systémů na průmyslových, administrativních, nebo obchodních budovách. A nejen to – také nová pracovní místa v tomto oboru – odhadem do 400 lidí v současných a nově vzniklých firmách.

A co z toho bude mít obyčejný majitel rodinného domu?  Výhody?
Především na vlastní obnovitelné solární energii získá větší nezávislost na dodávkách elektřiny ze sítě i levnější účty za energie. A o peníze jde přece na prvním místě. To je u rodinných domů jasný argument.

A co z toho bude mít firma? Tady je to složitější, majitelé firem před tím, než by řešili energetiku instalací solárních panelů, radši dají přednost tvrdému vyjednávání o ceně s dodavateli energií. Centrální výrobci jsou si dobře vědomi rizika ztráty těchto velkých klientů a proto jsou ochotni v cenové politice dělat ústupky.

Co tedy závěrem – potenciál i perspektiva taky jasně jsou, na střechách rodinných domů se tato pravda již projevuje a věříme že i firemní budoucnost Jižní Moravy je solární.