Část zákazníků je schopna si spočítat, jaký výkon fotovoltaické elektrárny potřebuje. Ale tíží je mimo jiné otázka, zda si vybrat fotovoltaický systém jednofázový nebo třífázový. Pojďme se podívat na výhody a nevýhody a to v souvislosti se spotřebiči a případnými přebytky el. energie.

95% domácností v České republice je k distribuční soustavě připojena pomocí tří fázového vedení. Tyto fáze procházejí přes elektroměr distributora elektřiny, kde probíhá měření spotřeby energie. Dále pokračují do domu, kde ke každé této fázi jsou připojeny určité spotřebiče.  Dle ,,českého systému“ probíhá měření po fázích a nikoliv součtem salda. Jinde ve světě to funguje jinak. Měření energie se vyhodnocuje zvláště pro každou fázi. Pokud tedy například v průběhu nějakého období odeberete na fázi 1 – 100 kWh, na fázi 2 – 200 kWh a na fázi 3 – 50 kWh, distributor tyto data vyhodnotí, sečte, tedy 100+200+50=350 a oněch 350 kWh vám poté předloží k fakturaci. Problém ale může nastat, když   připojíte fotovoltaickou elektrárnu.

Proč?

Většina zájemců o fotovoltaiku současně usiluje o získání dotace z programu Nová Zelená úsporám. Pokud je Vaše roční spotřeba v domě řekněme 5 MWh. Tomu odpovídá výkon fotovoltaiky cca 5kWp a na tu lze získat dotaci ve výši 155 000 Kč. Pokud chcete takovou dotaci získat, není možné použít jednofázový systém, jelikož ten je limitován velikostí pole 3,7 kWp na jedné fázi, více vám distributor ( např. EON atd. )  nedovolí připojit k distribuční soustavě na jednu fázi.

Co je na výběr?  Vícefázový systém. Dvoufázové měniče můžeme pominout, ty se sice vyrábějí, ale instalace je minimální, jelikož je vyšší cena. Zbývá tedy tří fázový měnič. Ty máme symetrické a asymetrické. Co to znamená? Více se lze dočíst zde. Symetrický funguje tak, že vezme aktuální výrobu FV pole a rovnoměrně ji rozdělí do jednotlivých fází. Většina těchto solárních instalací se připojují tak, aby byla povolena dodávka solárních přebytků do distribuční sítě, jelikož síťové tří fázové měniče bez přetoků do veřejné sítě v zásadě nelze provozovat.

A jak tento systém funguje v souvislosti s vyúčtováním elektřiny při provozu fotovoltaické elektrárny?

Příklad: máme instalováno FVE o výkonu 6 kWp, slunce svítí a pole nám vyrábí 6000 wattů, máme také instalován třífázový síťový symetrický měnič o celkovém výkonu 6 kW. Měnič rovnoměrně rozdělí výkon na všechny tři fáze po 2000 Wattech. Ale v domácnosti vám na první fázi běží spotřebiče s celkovým příkonem 3000W a na zbylých dvou spotřebiče s příkonem 1500 Watt na každé. Celkem tedy dům spotřebuje 6000 Watt.

Střecha nám vyrábí 6000 Wattů čili paráda, není potřeba žádné elektřiny ze sítě. Pozor -není tomu tak, protože měnič je schopen dodat maximálně 2000 Watt do každé fáze, tak veškerý požadovaný příkon nad tuto hodnotu je vždy realizován z veřejné sítě. Takže na 1. fázi čerpáte ze sítě 1000W a zbylé dvě 500+500W „zadarmo“ pošlete zpět do sítě. Když to sečteme, odebíráte od distributora 1 kW, kterou musí koupit a 1kW kterou vracíte do sítě za pár haléřů (cena tedy skoro zadarmo).

Příklad druhý, když nesvítí ideálně – je po mrakem. Teď vyrábí sluneční elektrárna 3000 wattů. Opět máme třífázový síťový symetrický měnič, který rozdělí výkon na všechny tři fáze po 1000 Wattech. Takže, na první fázi běží spotřebiče s celkovým příkonem 2800W a na zbylých dvou spotřebiče s příkonem 100 Wattů na každé fázi. Celkem tedy dům spotřebuje 3000 Wattů. Střecha nám vyrábí 3000 Wattů, vše pokryjeme, není potřeba žádné elektřiny ze sítě. Opět špatně, měnič dodá do každé fáze 1000 Wattů a veškerý další chybějící výkon berete z veřejné sítě. Tedy  první fáze si kupujete za cenu okolo 4kč/kWh výkon 1800W a naopak z fází 2+3 prodáváte do sítě 1800 W, ale to za cenu okolo 0,05 Kč/kWh.

Takže jaký fotovoltaický měnič pořídit?

Nejlepší varianta je pořídit si asymetrický měnič, který umí dodávat energii individuálně do každé fáze podle aktuální potřeby. Tato varianta FVE je v posledních letech nejčastější. Cena tohoto řešení se příliš neliší od ceny symetrického systému se solárním měničem, který neumí dělit energii individuálně do každé fáze dle aktuální potřeby. Toto fotovoltaické řešení je nejméně problémové a využívá stejnou solární baterii. Dotace z programu Nová Zelená úsporám neřeší zda máte měnič symetrický nebo asymetrický.

Takže závěrem, nejlepší řešení je třífázový asymetrický měnič vaší sluneční elektrárny. Je zde i nejlepší poměr cena – návratnost investice. Nebo při nižší roční spotřebě použít fotovoltaický měnič jednofázový. Jednofázová solární elektrárna nezná problém symetrie a asymetrie a je zde i nižší cena.