Poslední době jsou zveřejňovány výzkumy z fotovoltaických elektráren. Jeden z techto výzkumů se zaměřoval i na energetickou návratnost fotovoltaického panelu v různých zemích světa. Díky dostupným datům tak můžeme sledovat vývoj trhu, ceny nebo energetickou účinnost fotovolatických článků a solárních panelů za uplynulé období.

Solární panely s orientací na jih

Vybraná studie shromážduje nejdrůznější informace z různých zdrojů a dělá z nich lehce dostupný materiál. Nechyběla zde mimo jiné ani studie, která se zaměřuje na energetickou návratnost běžného fotovoltaického panelu s účinností 19,9 %. Zásadní roli však hraje to, v které zeměpisné poloze byl fotovoltaický panel nainstalován.

Energetická návratnost solárních panelů. Zdroj: https://fzone.cz/clanky/jakou-energetickou-navratnost-ma-kremikovy-fotovoltaicky-panel-2604

Solární panel tohoto typu se energeticky vrátí nejrychleji v Indii a JAR. Doba návratnosti tohoto solárního panelu trvá přibližně půl roku. Naopak nejpomaleji se fotovoltaický panel navrátí v Kanadě. V USA se panel energeticky vrátí téměř o půl roku později, tedy přibližně za jeden rok. Energetická návratnost fotovoltaického panelu na jihu Evropy se pohybuje přibližně na jednom roce, zatímco v severní evropě to trvá o tři měsíce déle.