Při výběru před realizací fotovoltaické elektrárny se zájemci většinou upnou k výběru solárních panelů. To je samozřejmě důležité, typ, kvalita i správné umístění fotovoltaických panelů jsou pro správnou funkci elektrárny nepostradatelné. Ale nejdůležitějším a zároveň i nejcitlivějším místem celé FVE je střídač, jinak řečeno měnič. Jeho úkolem je přeměnit stejnosměrné napětí, které vyrábějí panely, na střídavé napětí elektrické sítě. Jeho doplňkovými funkcemi jsou monitorování sítě, kontrola provozních údajů a nebo třeba ochrana systému. Tato nenápadná komponenta bývá často nazývána srdcem celé fotovoltaické elektrárny. Co se může stát, když výběr střídače podceníte a zvolíte špatně? Při špatné volbě se může stát, že fotovoltaika neušetří tolik peněz, kolik by teoreticky mohla.

Proč? Důvod je ten, že spotřebovaná elektřina se neměří jako celek, ale počítá se po jednotlivých fázích. Řeší se tedy, kolik elektřiny je spotřebováno v jednotlivých fázích. Majitelé bytů, kteří mají většinou jednofázové rozvody, tento způsob výpočtu moc neovlivňuje, zde pochybení víceméně nehrozí. U třífázových rozvodů je to jinak.

Na trhu jsou dva typy solárních střídačů a to střídače symetrické a asymetrické

Symetrický měnič rozděluje energii rovnoměrně mezi všechny tři fáze, zatímco asymetrický pracuje podle potřeby. V případě, že vaše spotřeba na všech třech fázích je přibližně stejná, můžete bez obav zvolit první variantu. Tento případ ale není zase až tak častý. Většinou se výše spotřeby na jednotlivých fázích liší. Takže při nevhodně zvoleném střídači se může stát, že nevhodně rozděluje proud do jednotlivých fází. Zásadní je, jak zvládá tzv. asymetrii. Díky této funkci dokáže fotovoltaický střídač posílat energii na jednotlivé fáze podle toho, jak jsou zrovna zatíženy až do 1/3 svého výkonu. Například střídač s výkonem 9 kW dokáže regulovat a posílat na každé fázi až 3 kWh.

Opomíjeným parametrem při výběru je také jakou má spotřebu v době chodu a v tzv. stand-by režimu. Také je vhodné zajímat se o délku záruky solárního měniče, případně možnost jejího prodloužení, dále jeho účinnost a rozsah napětí při kterém pracuje optimálně.

I do tohoto segmentu dorazily tzv. ,,chytré aplikace“. Ty slouží pro monitoring stavu fotovoltaické elektrárny a některé pak mají i možnost nastavovat různé pracovní chody. Každá z nich je však trochu jiná a proto se vyplatí při výběru věnovat pozornost i jim. Uživatelské aplikace mají dnes téměř všechny fotovoltaické střídače. Vhodné je se zaměřit na to zda mají český překlad, ten totiž nebývá standardem.

Závěr: Výběr fotovoltaického střídače nepodceňovat a nešetřit, vyšší cenu dokáže kvalitní střídač velmi rychle vykompenzovat svou lepší účinností. Dále také svými funkcemi, např. možností dodávat energii do domu i v době výpadku distribuční sítě.