V posledních pár dnech byly v médiích zprávy o tom, že česká vláda schválila snížení podpory pro solární elektrárny. Týká se tato změna i zájemce o fotovoltaiku z řad majitelů rodinných domů? Odpověď je, ne – nikoliv.

Snížení dotací je určeno jen pro velké solární elektrárny postavené v minulosti

Hlavním cílem tohoto vládního kroku je omezení dotací velkým fotovoltaickým projektům z let 2009 až 2012 o instalovaném výkonu nad 100 kWp, které pobírají podporu formou pevných výkupních cen nebo zelených bonusů. Tento typ podpory již v současné době není podporován. 

Nová změna podpory pro obnovitelné zdroje energie má za cíl roční úsporu poskytovanou na velké FVE cca 10 miliard korun. Tato změna se týká velkých fotovoltaických parků vystavených mezi roky 2009 až 2012 při velkém solárním boomu. Tento boom měl totiž značný vliv na růst cen energií i přes to, že instalované FVE se na celkové výrobě elektřiny podílejí jen v jednotkách procent. 

Domácností se změna nedotkne

Fotovoltaických elektráren, které jsou instalované na střechách rodinných domů a firem se však tato nová regulace netýká. Dotace na fotovoltaické elektrárny, které jsou instalovány na rodinných domech jsou financovány z prodeje emisních povolenek a podle oficiálních prohlášení na stránkách ministerstev se chystají další podpůrné programy nebo další prodlužování stávajících dotačních programů. Jako je Nová zelená úsporám (NZú).

Jedním z hlavních důvodů proč zachovat tyto dotace je dodržení závazku EU 2020 a 2030, ve kterém je ČR zavázána k vysoké úspoře energie a využití velkého množství obnovitelných zdrojů, ke kterým velkou mírou solární energie patří. 

Podpora Spotřeby energie v místě výroby

S rostoucí spotřebou domácností, ke které rovnoměrně dochází, také vzrůstá spotřeba elektrické energie a tu je potřeba nejen vyrábět, ale i distribuovat.

Výrobou vlastní energie v místě spotřeby, dosahujeme toho, že energie nemusí cestovat na dlouhé vzdálenosti. Tím pádem klesají nároky na rozvodnou soustavu, a současně i náklady spojené s přenosem elektřiny. To je další nesporný důvod pro podporu výroby z fotovoltaiky samotnými domácnostmi. 

Jde o perfektní příklad místní výroby energie, kdy je maximum energie využito přímo v rodinném domě. Případné přebytky se pak elegantně využijí na ohřev teplé vody, nebo je lze uskladnit do solárních baterií na pozdější využití. 

„Snížení dotační podpory solárních elektráren se nedotkne majitelů rodinných domů. Všichni zájemci i nadále dosáhnou na běžnou výši dotace, kterou zákazníkům smluvně garantujeme, tato dotace může dosáhnout až 170 000 Kč. Je tedy v zájmu ČR i EU, aby běžné domácnosti byly maximálně podporovány ve snaze o nákup ekologických a soběstačných fotovoltaických systémů, díky těmto technologiím je možné snižovat zátěž životního prostředí a potřebu rozšiřování kapacity klasických elektráren,“ říká Jiří Novák, představitel předního poskytovatele fotovoltaických elektráren v ČR.