Jeden z častých dotazů zájemce o FVE – jak probíhá realizace výstavby fotovoltaické elektrárny

Vezměme to od začátku

1/ V první řadě je telefonický nebo emailový kontakt a v případě zájmu po domluvě návštěva zkušeného pracovníka který takříkajíc „obhlídne terén“. Myslíme tím rodinný dům, nebo stavbu, kde je uvažováno o instalaci fotovoltaiké elektrárny. Dále zhodnotí technické možnosti stavby a navrhne způsoby realizace a umístění jednotlivých komponent solárního systému.

Zákazník má čas na rozmyšlenou. Případně po vyhotovení cenové nabídky, je-li cena akceptována následuje podpis smlouvy. Platba zálohy realizátorovi akce.

2/ Zhotovitel zpracuje žádost o připojení FVE u distributora. Tyto dokumenty se odešlou k distributorovi elektrické energie. Tato žádost o připojení platí pro všechny rodinné domy, které jsou připojeny k síti. Když mám chatu v lese, kde široko daleko žádná elektřina není, tak se nás tento krok netýká.

3/ Distributor schvaluje žádost. Zároveň se provede kontrola žádosti. Popřípadě distributor sdělí připomínky, které je nutné upravit vzhledem k distribuční síti.

4/ Realizace výstavby. Ano, můžeme stavět solární elektrárnu – máme na to „štempl“. Takže začne kolotoč prací od instalace konstrukce na střechu, položení fotovoltaických panelů, natažení elektroinstalace. Dále instalace dle zvolené konfigurace, solárního měniče, rozvaděče… V případě akumulátorového systému umístění a zapojení solárních baterií, nebo třeba bajleru. Není třeba se bát časové náročnosti nebo omezení chodu domácnosti. Dle velikosti fotovoltaické realizace je během 2-5 dnů hotovo.

Jaké další kroky následují?

5/ Vypracování dokumentů pro revizního technika. Ten musí fotovoltaickou instalaci projít a sdělit případné připomínky, které je nutno odstranit. Pokud OK, vyhotoví souhlasnou revizní zprávu.

6/ Žádost o připojení do sítě distributora – k té není moc co dodat.

7/ A je to tady – připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě. S tím souvisí i zpracování energetického posudku a odeslání dokumentů na NZÚ, pokud je žádaná dotace. A taky doplatek ceny dle smlouvy, když všechno frčí jak má.

8/ Nakonec, ikdyž s odstupem cca 3 až 6 měsíců příjemná věc – peníze zpět – vyplacení dotace. To prostě potěší, ne?

Takže co závěrem, nic složitého, po spuštění fotovoltaické elektrárny Vás čekají jen příjemné věci. Je třeba brát na zřetel, že celý proces hlavně kvůli papírování trvá 2-3 měsíce, takže myslete na úspory s předstihem.