Solární elektřinu je možné využívat celoročně, ale panují různé fámy o účinnosti především v zimním provozu. Pojďme si připomenout pár základních věcí a aspekty zimního provozu fotovoltaické elektrárny.

Pro osvěžení -výkon solárních panelů je udáván v jednotkách Wp (Wattpeak). To znamená, že uvedený nominální výkon panelu např. 360Wp je 360W za ideálních podmínek. Okamžitý výkon panelu ovlivňují dva důležité faktory a to:

1/ Délka svitu paprsků a úhel jejich dopadu. Ideální podmínky z laboratoře jsou standard o hodnotě 1000W/m2. I při optimálních sklonech se s tímto výkonem setkáme jen na určitých místech v ČR. Jedná se především o oblast jižní Moravy.

2) Provozní teplota. Ta ideálně stanovená je 25°C. S rostoucí teplotou potom klesá výkon. V létě v plném slunci je teplota panelu i 50°C. Takže výkon nižší min. o 20%. A v zimě naopak. O tom ale níže.

3/ Ostatní faktory, které hlavně určují celkový roční výkon se týkají zejména polohy fotovoltaického panelu.

Fotovoltaické panely zvládnou absorbovat i rozptýlené sluneční paprsky. Solární elektrárna tedy dokáže vyrábět solární energii i v případě, že je slunce schované za mraky, nebo lehké námraze. To díky využití světelné složky záření.

Jak je to tedy s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) v zimě?

Celkový objem vyrobené elektrické energie je nižší než v létě. Je to především proto, že slunce na obloze svítí kratší dobu a je mnohem níže nad obzorem. Tím pádem v zimě sluneční paprsky dopadají na fotovoltaické panely z jiného úhlu, který není optimální. Obecně lze říci, že fotovoltaické panely zvládnou během zimních měsíců pracovat na 20 % svého výkonu. Kromě výše uvedených faktorů mají na výkon fotovoltaických panelů vliv i sněhové podmínky a případné mrazy. Při zakrytí plochy panelu sněhem může dojít k úplnému přerušení výroby elektřiny. Při extrémní pokrývce i k porušení panelu. Tento problém se týká především horských oblastí. U šikmých střech, kde jsou panely instalovány pod doporučeným úhlem 35 stupňů, není ulpívání sněhu moc častým problémem. Povrch fotovoltaického panelu je hladký, tudíž sníh po něm ve většině případů sklouzne dolů. Více informací o solárních panelech je zde.

Naopak v zimně může při jasné obloze a čistých panelech dojít k opačnému efektu. A to vyššímu výkonu. Stane se to při nižších teplotách. S klesající teplotou klesá odpor polovodiče, roste napětí a tím i výkon panelu. Proto je nutné při návrhu systému uvažovat napětí naprázdno s rezervou min 10%.

Ještě malá poznámka k letnímu provozu na kterou je dobré myslet u počátku projektu. Není vhodné instalovat panely přímo na střechu bez držáků, pod kterými může proudit vzduch, který solární panel v létě ochlazuje. Proč, to je zmíněno výše – panely se přehřívají a výkon klesá.

Závěr – ano v podmínkách ČR je výkon panelů v zimě čtvrtinový oproti jaro – podzim. S tím je třeba počítat. Bájné řeči o tom, že budete mít dům, který bude i v zimě soběstačný co se týká elektřiny ze solárních panelů na střeše a to bez přidaného jiného zdroje jsou utopie. Takže nenechte se nachytat. Ale celkově platí, že s instalací fotovoltaiky na váš dům neprohloupíte. Cena koponent v poměru vyprodukované energie udává návratnost cca 7 let dle konfigurace. Další roky už budete jen v plusu.