Soláry na střeše

Stále častěji přibývá zamítnutých žádostí distributorem u fotovoltaických elektráren o rezervaci výkonu pro připojení nové solární výrobny.


Z našich zkušeností cca v 3/4 případů žádosti na připojení nové fotovoltaiky k distribuční soustavě projde bez problému. Klient má zarezervován požadovaný solární výkon, na určitou dobu (většinou na 12měsíců). Do 12-ti měsíců by měl realizovat solární výrobnu. Pokud dojde k vypršení této doby rezervace zaniká. Žádost u distributora je možné podat na portále EG.d a ČEZ

Předpokladem však je, že navyšování kapacity v síti bude probíhat pomalu a procento zamítavých žádostí na solární výrobnu bude vyšší.
Co potřeba udělat pokud dostanete zamítavé stanovisko? Je konec?
Prvně je potřeba se nevzdát a zkusit probrat Vaši záležitost s technikem, který žádost posuzoval, abyste věděli detaily. Podařilo se nám již tímto způsobem připojit několik klientů, kde původně byla žádost fotovoltaickou výrobnu zamítnuta. Pokud bude ve Vašem okolí kapacita sítě pro připojení fotovoltaiky úplně vyčerpána a nebude možné ji za aktuálních okolností připojit zbývá ještě jedna možnost. Touto možností je řešit bezpřetokový systém solární elektrárny. Bezpřetokový systém FVE nemůže distributor odmítnout připojit k síti, pokud má sít odpovídající parametry.

Poslední možností je řešení ostrovní solární elektrárny, která se hodí na místa bez distribuční sítě. Tato bezpřetoková fotovoltaická elektrárna je potřeba dimenzovat úměrně vaší spotřebě a potřebám. Úměrně potřebám je u tohoto řešení potřeba uvažovat o správné solární baterií pro potřeby akumulace energie. S tím je spojeno několik věcí, které musíte prvně zvážit. O tom však někdy jindy…