Trend nárustu elektromobility je patrný i v ČR, ale v porovnání s řadou evropských zemí je stále výrazně pomalejší. Podíl elektromobilů co se týká nových registrací činil v roce 2020 v ČR do 2% z celkového počtu vozů. Například u západních států Evropy jako Německo, Francie, Velká Británie, Itálie a Španělsko je tento podíl za stejné období na hodnotě 4%. Navíc tyto země zdaleka nejsou v zavádění elektromobility nejdále – vyšší čísla vykazují například Nizozemsko, Švédsko. Norsko je v zavádění elektromobility nejdále. U severských států má dokonce elektrický pohon každý druhý prodaný vůz. Nákup vozů s elektrickým pohonem bývá různě zvýhodňován tak, aby konečná cena byla konkurenceschopná s benzinovými a dieselovými auty. A to je řečeno především státní podporou.

Uveďme si pár příkladů podpory v sousedních evropských státech:

Německo – poskytuje dotaci v hodnotě 9000 eur (cca 240 000 korun) na nákup elektromobilu s pořizovací cenou do 40 000 eur (1 080 000 korun).

Rakousko – zde je v platnosti příspěvek ve výši 5000 eur ( cca 130 000 korun)

Slovensko – částka 8000 eur (210 000 korun).

Jinak je to řešeno v severských státech, např. Norsku, kde zase mají řidiči těchto vozidel dlouhodobě slevu na DPH a další daňová zvýhodnění. Trend elektromobility je tedy díky dotacím jasně rostoucí. V roce 2013 jezdilo na silnicích po celém světě zhruba 400 tisíc aut na elektrický pohon, v roce 2020 je to již více jak 7 milionů. V České republice je aktuálně evidováno asi 4 500 elektromobilů. Vzhledem k počtu registrovaných vozidel v zemi, který je orientačně 8,2 milionu, jde stále o zanedbatelné číslo.

Kde je teda problém? Je to cena?

Problém je tento: V České republice žádná podpora na nákup elektromobilů pro soukromé osoby neexistuje! Dotace na elektromobily se v ČR týkají jen veřejné správy.

Jaké dotace u nás lze v současnosti čerpat na elektromobily

„Aktuálně jsou otevřeny dotační výzvy Národního programu životní prostředí ,,Ekomobilita“ v objemu 100 milionů korun pro veřejnou správu. Kdo může žádat? Obce, kraje a jejich příspěvkové organizace, ale také veřejné vysoké školy nebo výzkumné instituce. Podpora se týká nákupu nových vozidel či pronájem vozidel s pohonem na CNG, plug-in hybridy (PHEV); hybridy (FHEV) a elektromobily. Je možno zadotovat také náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel, tzv. smart wallboxy.“

Závěr je takový, že změny v dotačních programech a zavedení výhod pro soukromé osoby jako napříkladu fotovoltaiky v roce 2021 očekávat nelze. Národní plán čisté mobility počítá v roce 2030 s 220 tisíci elektromobily na českých silnicích, v optimistickém scénáři dokonce s 500 tisíci.

Otázka na závěr tedy zní: Dosáhneme toho bez dotací? Budou se dobíjet přes solární panely? Odpověď ukáže čas, nebo změna smýšlení a cena technologií.