Realita elektromobility již je naplno zde. Všude ve světě jsou v běhu projekty, ve kterých se sbírají zkušenosti a zdokonalují se nové technologie použitelné pro hromadný trh.

Aktuálně již nejde o to, zda elektromobilita ano, nebo ne, ale kdy ji budeme moci více masově využívat v rámci celé Evropy.

Rezervy fosilních forem energie jsou omezeny na rozdíl třeba od solární energie. Podle současného stavu budou využitelné již jen několik desetiletí. U ropy se pohybujeme v řádu do 50-ti let. Proti fosilním palivům hovoří dva aspekty. Prvním jsou emise které přispívají ke změně klimatu a to existenčně ohrožuje naši planetu. Druhým je prudký hospodářský rozvoj zemí středního a dálného východu v čele s Čínou, sice teď lehce zbrzděn koronavirem, ale nezastavitelný do budoucna. Předpoklad je, že Čína v roce 2030 bude mít více aut v silničním provozu než USA. Tyto skutečnosti jsou pro současnou civilizaci velice varovné. Proto je elektromobilita nutnost. Tedy technologie, která by nezamořovala naše životní prostředí emisemi způsobujícími změny klimatu. A také odpovídala designově a technicky 21. století a využívala by v maximální míře obnovitelné zdroje energie.

Jedním z důležitých prvků elektromobility jsou hybridní vozidla. Zde rozlišujeme několik koncepcí popsaných níže: U hybridního pohonu existují v současné době na trhu různé koncepce. Tak jsou např. kombinovány elektropohony s konvenčními spalovacími motory, které mohou pracovat buď ve střídavém režimu, nebo paralelně.

Jde především o tyto koncepce

1/ Hybridní vozidlo s prodlužovačem akčního rádia (dojezdu) využívá k pohybu především elektrickou energii. Začne-li akumulátor slábnout, nastartuje se spalovací motor a přes generátor se dobije akumulátor.

2/ Plug-in hybridní vozidlo, kde lze akumulátor vozidla dobíjet mj. také externě z nabíjecích stanic.

3/ Čistě hybridní vozidlo, kde je nabíjení akumulátoru realizováno v deceleračním režimu jízdy (tj. s uvolněným akceleračním pedálem) a při rekuperaci ukládáním brzdné energie.

U těchto hybridní pohonů se vývoj ubírá do budoucna směrem na neomezenou mobilitu, čistě hybridní vozidlo. Tedy moderní koncepce rychlonabíjení v integrovaných nabíjecích stojanech. Druhá varianta je standardizovanými rychlými výměnami akumulátorů, ale tato je aktuálně v pozadí vývoje.

Při provozu vynikají elektrovozidla některými vlastnostmi, které okamžitě přesvědčí o své výhodnosti – jsou tichá, bez škodlivých emisí a vyvíjejí plný krouticí moment již při stojícím vozidle.

V politických grémiích EU, USA i v Asii jsou nastaveny základní směry vývoje v oblasti elektromobilů. Mezinárodní politika se shoduje v tom, že elektropohon ve spojení s obnovitelnými zdroji energie (převážně fotovoltaikou) představuje optimální a ekologické řešení mobility.

Konečným cílem snah vývoje v automobilovém průmyslu je čistě elektrické vozidlo. Jeho smysluplnost na trhu ale závisí na jeho schopnostech zajišťovat běžnou každodenní potřebu mobility a dostupná cena.