Jaká lze očekávat v akumulaci energie z fotovoltaiky?

Solární baterie


Vývoj situace kolem fotovoltaiky pro rodinné domy

V tuto chvíli je pravdou, že současné kolo dotací z programu Nová Zelená úsporám končí příjmem žádostí dne 30.6.2023. Další kolo by mělo pokračovat v září 2023, avšak podmínky a bližší informace dosud nebyly zveřejněny. Spekuluje se o možnostech snižování dotačních programů a snižování finančních částek. Vzhledem k nedávnému zveřejnění vlády ČR k úsporám ve […]


Fotovoltaická elektrárna – žádost u distributora

Soláry na střeše

Stále častěji přibývá zamítnutých žádostí distributorem u fotovoltaických elektráren o rezervaci výkonu pro připojení nové solární výrobny. Z našich zkušeností cca v 3/4 případů žádosti na připojení nové fotovoltaiky k distribuční soustavě projde bez problému. Klient má zarezervován požadovaný solární výkon, na určitou dobu (většinou na 12měsíců). Do 12-ti měsíců by měl realizovat solární výrobnu. […]


Spojení Fotovoltaických panelů a zelené střechy – ideální řešení

Často se stává, že se majitel rodinného domu musí rozhodnout, zda zvolí solární panely nebo zelenou střechu. Jenže v případě, že střecha na budově dovolí umístění zelené střechy, neměl by váhat nad spojením s fotovoltaikou. Povíme si, proč je dobré obě řešení spojit. V australském Sydney provedli nedávno zajímavý experiment: měřili účinnost výroby solárních panelů […]


Jakou rychlou návratnost má fotovoltaický panel?

Poslední době jsou zveřejňovány výzkumy z fotovoltaických elektráren. Jeden z techto výzkumů se zaměřoval i na energetickou návratnost fotovoltaického panelu v různých zemích světa. Díky dostupným datům tak můžeme sledovat vývoj trhu, ceny nebo energetickou účinnost fotovolatických článků a solárních panelů za uplynulé období. Vybraná studie shromážduje nejdrůznější informace z různých zdrojů a dělá z […]


Zapojte svou střechu do práce: investice do solární elektrárny se díky dotacím rychle vrátí

Ceny všech energií průběžně rostou a s technologickým pokrokem přichází šance. Tato příležitost dává domácnostem v rodinných domech možnost pokrýt si i větší část své potřeby energie pomocí vlastního zdroje. Obnovitelné zdroje energie, slunce, vzduch, země nebo vítr, jsou velice často vysoce ekologická řešení se stále vzrůstající návratností. O návratnosti rozhoduje cena energie a pořizovací […]


Solární ohřev vody, fotovoltaikou nebo jinak?

Značná část energie a financí připadá v domácnostech na ohřev teplé vody. Největší díl připadá na vodu, kterou používáme pro mytí a koupání. Tady můžeme co se týká spotřeby ušetřit výměnou koupání za rychlejší sprchování, případně na kohoutky namontujeme perlátory vody. Další ohřev vody využíváme pro vaření nebo praní. Zde se nepoužívá přímo teplá voda, […]


Srovnání fotovoltaické panely vs. solární termický systém

Fotovoltaika

Na střechách především rodinných domů se můžeme setkat se dvěma systémy ohřevu vody. Kterému dát přednost? Solární termický systém je hodně oblíbenou možností využívaný k ohřevu vody. Jde o způsob, který pracuje na principu ohřívání teplonosné kapaliny přímo v solárním kolektoru. Tato kapalina pak ohřívá vodu v zásobníku. Na rozdíl od fotovoltaického panelu zde tedy […]


Jak ušetřit? Sluneční energií.

Slunce v sobě ukrývá obrovské zásoby energie. Jeho využití patří k moderním způsobům, jak zajistit potřebnou energii pro různé účely. Důležité přitom je, že využíváním sluneční energie šetříme životní prostředí, což je fakt, který stojí za vynálezem mnoha solárních zařízení. A že to význam má, potvrzují, státní dotace na nákup solárních kolektorů či fotovoltaických panelů. […]