Agrivotlaika – nový pojem v solární oblasti. O co jde? O spojení fotovoltaiky a přírody. Uveďme si příklad – agrivoltaické elektrárny např. v Rakousku. Ty sází na biodiverzitu a chov ovcí. Svým pojetím se jedná o unikátní fotovoltaické instalace. Ty kombinují výrobu solární energie spolu s využitím volné půdy pro zemědělské účely a chov ovcí.

Jak to funguje? V období jaro – podzim probíhá v prostorách elektrárny chov 150 kusů tzv. Jura-ovcí . Tento specifický typ ovcí na pozemku elektrárny tak nahradí tradiční mechanické sekačky trávy. Jurská ovce je v naší zemi poměrně málo známým plemenem. Chová se v barvě hnědé – od světlých až po hodně tmavé odstíny. Jedná se o typické kombinované plemeno.

Ovce mezi fotovoltaickými panely – to přináší pár výhod: spásají trávu na pozemcích pod a v okolí elektrárny. Tím dojde nejen k úsporám emisí CO2 z mechanických strojů, jako u jinak obvyklého mechanické sečení trávy. Ale významně se zabrání tvorbě prachu a kamenných pilin, ke kterým může dojít při konvenčním sečení. Tyto se potom usazují na ploše panelů a snižují jejich účinnost. Další výhodou „živých sekaček trávy“ je skutečnost, že půda v okolí elektrárny je chráněna a přirozeně hnojena. To vede k větší biologické rozmanitosti v okolí solární elektrárny.

Agrivoltaika – chov dobytka a fotovoltaická elektrárna
Jak se liší agrivoltaika od klasické fotovoltaické elektrárny?

Oproti standardní fotovoltaické elektrárně u tohoto typu je potřeba pár změn. Fotovoltaické panely musí být namontovány o něco výše, než je obvykle u tradičních pozemních elektráren. Dále všechny elektrické komponenty musí být dobře chráněny. Výhodou pro ovce naopak je, že panely budou chránit ovce před sluncem a větrem, pro jejich chov tak nebude zapotřebí žádný další přístřešek nebo stáj. Na pozemku elektrárny není zaseto standardní osivo, ale speciální semeno travin určených pro chov Jura ovcí.

Kromě klasických jednostranných fotovoltaických panelů jsou instalovány také oboustranné. Ty jsou postaveny svisle a v orientaci východ-západ. Mezi řadami je tak možné pěstovat obilí nebo zeleninu. To s využitím traktorů jako na normálním poli. Ve výsledku může být plocha elektrárny využita o 60 procent více.

Když si to shrneme, tak principem ,,agrivoltaiky“ je využití pozemních fotovoltaických elektráren tak, aby měly pozitivní dopad na ochranu životního prostředí. A tím umožnily současný rozvoj zemědělské činnosti a biodiverzity. Agrivoltaika je novým trendem, který se chystá podporovat pomocí dotací i EU.